Weiyi Liu

Bird Stickers - Weiyi Liu

$3.50

Choose between our great quality bird stickers. Stickers are 75 mm. 

Options: Canadian Goose, Cardinal, Warbler and Kingfisher. 

Each sticker is designed by Weiyi Liu.